Naš namen: povezovanje ortopedov

Samostojno Združenje ortopedov je bilo ustanovljeno leta 1993 kmalu po osamosvojitvi Slovenije in razpadu Jugoslovanskega združenja ortopedov in travmatologov (JUOT) kot del Slovenskega zdravniškega društva (SZD), pod katerim delujemo tudi danes.

Cilj Združenja ortopedov SZD je povezovanje in druženje ortopedov, vključenih v zdravljenje bolezni gibal. članom ves čas njihove poklicne poti nudimo podporo pri izobraževanju in organizacijsko zaledje. Naša redna srečanja članom predstavljajo odlično priložnost za izmenjavo novih idej in predlogov v povezavi z doktrinarnimi in organizacijskimi vprašanji. Na ta način vzpostavljamo osnovne pogoje za sodelovanje med različnimi zdravstvenimi ustanovami.

Članom so namenjene redno posodabljane spletne informacije o vseh aktivnostih Združenja ortopedov SZD. Spletna stran združenja ponuja tudi številne povezave na druge narodne in mednarodne ortopedske organizacije, kakor tudi povezave na spletne strani drugih sekcij Slovenskega zdravniškega društva s svojimi izobraževalnimi, znanstvenimi in družabnimi dogodki.


Redna srečanja Združenja ortopedov SZD: Informiranje o aktualnih temah

Združenje ortopedov SZD za svoje člane najmanj dvakrat letno organizira strokovna srečanja. Ti dogodki z visoko udeležbo so praktično naravnani in obravnavajo novosti posameznih področij, hkrati pa dajejo slovenskim strokovnjakom in tujim vabljenim predavateljem odlično priložnost za živahno razpravo in izmenjavo mnenj. Organiziramo tudi skupna srečanja s sorodnimi strokovnimi združenji SZD.


Kongres Združenja ortopedov SZD: Združevanje strokovnjakov

ZO-SZD vsaka štiri leta v enem od znanih slovenskih zdravilišč ali letovišč organizira nacionalni ortopedski kongres. Ta v prijaznem in toplem vzdušju združi slovenske ortopede, tuje vabljene predavatelje, delegate drugih ortopedskih združenj, podjetja in druge goste, ki se ukvarjajo z ortopedsko stroko. Posebna pozornost na kongresu je namenjena delu in dosežkom mlajših kolegov in raziskovalcev.

Slovenski kirurgi Vas vabijo, da se nam na naslednjem kongresu ZO-SZD pridružite in z nami delite Vaše izkušnje.