Register endoprotetike Slovenije (RES) je register, ki spremlja vgrajene umetne sklepe (kolk, koleno) na območju Republike Slovenije. S sledenjem posameznega umetnega sklepa (endoproteze) skušamo ugotoviti, kolikšna je življenjska doba določenega tipa umetnega sklepa (kako dolgo zdrži, preden se omaja). Na ta način lahko ločimo boljše endoproteze od slabših in pri vgraditvi umetnega sklepa izberemo tiste endoproteze, ki so za naše bolnike primernejše.

Na pobudo vodstva Združenja ortopedov Slovenskega zdravniškega društva in ob pomoči strokovnjakov Evropskega registra artroplastike pri Evropskem združenju ortopedov in travmatologov (EAR-EFORT), je minister za zdravje leta 2009 ustanovil delovno skupino za vzpostavitev registra endoprotetike. Od takrat smo v delovni skupini določili nabor podatkov, ki jih bomo v slovenskem registru zbirali. Nabor podatkov je usklajen z evropskimi priporočili. Podali smo tudi predlog za vključitev registra v zakon. Trenutno je Zakon o evidencah na področju zdravstva v pripravi, del tega zakona pa bo tudi Register endoprotetike Slovenije. Ko bo zakon sprejet, bo podana zakonska pravna podlaga za zbiranje in obdelovanje podatkov o vgrajenih endoprotezah. Zbiranje in pošiljanje podatkov za RES sicer že poteka od leta 2010 dalje na večini ortopedskih oddelkov in klinik po državi, obdelava podatkov na Institutu za varovanje zdravja RS pa se še ni začela.

Povezave do registrov