Slovensko zdravniško društvo

Slovensko zdravniško društvo je eno najstarejših srednjeevropskih zdravniških organizacij, saj deluje že od leta 1861. Slovensko zdravniško društvo (SZD) predstavlja prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko združenje zdravnikov, zobozdravnikov in študentov zadnjega letnika medicinske fakultete, ki delujejo v Republiki Sloveniji. Vanj se lahko vključujejo tudi slovenski zdravniki in zobozdravniki iz zamejstva in tujine ter posamezni tuji zdravniki, ki so tesneje povezani z zdravništvom v Sloveniji. Ključni cilj delovanja SZD je predvsem prenos strokovnih spoznanj in sodobne medicinske doktrine slovenskim zdravnikom ter povezava slovenske medicinske znanosti s svetom. Slovensko zdravniško društvo je član Svetovnega zdravniškega združenja (World medical Association) in Evropskega foruma zdravniških društev in WHO, njegova strokovna združenja, društva in sekcije pa so včlanjene v Union European des Medicin Specialiste (UEMS).

Društvo svoje poslanstvo izvaja po dveh poteh. Po eni strani prek regionalne društvene mreže, ki zagotavlja enakomeren in hiter prenos strokovne doktrine in znanja po celotni Sloveniji. Po drugi strani pa ima vzpostavljeno tudi strokovno nadgradnjo s svojimi strokovnimi sekcijami, društvi in združenji, ki povezujejo strokovnjake posameznih ožjih specialnosti v 65 strokovnih sekcijah, društvih in združenjih – podenotah Slovenskega zdravniškega društva. Te strokovne asociacije so organizirane tako, da pokrivajo področja posameznih temeljnih specializacij v Sloveniji v skladu z zahtevami UEMS-a, zagotavljajo pa prenos znanja tudi za tiste multidisciplinarne stroke, ki zaenkrat še nimajo svojih specializacij.

Dodaj odgovor